Trainingen

De kerntaak van de NVZ is belangenbehartiging. Daarnaast vinden we het belangrijk onze leden te ondersteunen door middel van kennisontwikkeling. Met expertise vanuit onze eigen organisatie en ons netwerk ontwikkelen we trainingen over actuele thema’s.

Voor wie?

  • Raden van bestuur;
  • Stafmanagers, adviseurs en medewerkers op het gebied van kwaliteit, veiligheid, bekostiging, financiering, communicatie, marketing, P&O, administratie en juridische zaken;
  • Lijnmanagers, zorgmanagers.

Voordelen
Onze trainers zijn uitstekend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Cursussen en workshops van de NVZ zijn daarom altijd actueel. Bovendien zijn onze trainingen kleinschalig van opzet. Zo is er voldoende aandacht voor de deelnemers en ruimte voor interactie. Ook is er  gelegenheid om met collega’s uit andere instellingen van gedachten te wisselen. De docenten maken gebruik van praktijkgerichte cases. U kunt uw kennis en vaardigheden direct toepassen.

Kortom, de NVZ biedt u:

  • betaalbare trainingen en masterclasses voor leden;
  • Kleinschalige en interactieve sessies;
  • Ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s uit de branche;
  • Actuele thema's en direct toepasbaar.

Interesse? In dit overzicht vindt u ons volledige aanbod.