Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Patiëntervaringen zijn een belangrijke bron van informatie voor ziekenhuizen. De NVZ ondersteunt haar leden hierbij door het aanbieden van de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Met de PEM hebben ziekenhuizen een gevalideerde vragenlijst in handen, die ze kunnen gebruiken om patiëntervaringen te meten. Ook kunnen ziekenhuizen hun uitkomsten benchmarken.

De methode

De PEM is een gevalideerde vragenlijst. Dit betekent dat de resultaten van de meting een juiste weergave zijn van ervaringen van de patiënt. De vragen richten zich op 8 onderdelen van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis met de patiënt is besproken, de wachttijd voor een afspraak, of de patiënt kon meebeslissen over een behandeling of onderzoek.
 
Er zijn vragenlijsten voor ziekenhuisopname en poliklinische zorg. Om de vragenlijst zo toegankelijk mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van eenvoudig taalgebruik (niveau B1). Dit betekent dat de meeste mensen in staat zijn de vragen goed te begrijpen en daarmee de vragenlijst kunnen invullen.
 
Door de toenemende behoefte aan ‘patiëntfeedback’ ligt overvraging bij de patiënt op de loer. Steeds meer en langere vragenlijsten zorgen voor toenemende belasting bij de patiënt en daarmee afnemende bereidheid om deel te nemen. Vereenvoudiging van dit meetlandschap en bijbehorende standaardisatie zijn achterliggende doelen bij de PEM. De NVZ verwacht dat bestaande ervaringsmetingen op termijn vervangen worden door de gestandaardiseerde, compacte vragenlijsten. Deze PEM vormt hierin een belangrijke stap.

Deelname

In 2019 en 2021 hebben zo’n 25 NVZ-leden meegedaan aan een pilot met de PEM. Naar aanleiding van deze succesvolle pilots, heeft de NVZ besloten om het gebruik van de PEM te blijven ondersteunen. Vanaf 2022 ondersteunt de NVZ leden die gebruik willen maken van de PEM. Ook voorziet de NVZ in een landelijke benchmark voor deelnemers.

Heb je interesse? Kijk op de website www.wgz-ziekenhuizen.nl/pem of meld je aan voor de werkgroep PEM op NVZ Kennisnet.