Organisatie

Algemene vergadering

In de Algemene vergadering stemmen de leden van onze vereniging over het gevoerde en te voeren beleid. Punten voor de stemming worden ingebracht door het bestuur van de NVZ of door een lidinstelling. Deze Algemene vergadering vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast nodigt de NVZ haar leden enkele malen per jaar uit voor een ledenraadpleging.

Bestuur

Het bestuur van de NVZ komt eenmaal per maand bijeen voor gezamenlijk overleg. Zij worden ondersteund bij hun werkzaamheden door een aantal bestuursadviescommissies.

Bureau

Op het bureau van de NVZ werken ongeveer 60 mensen onder leiding van de directeur. Het bureau bestaat uit vier beleidsafdelingen: Besturing & Bekostiging, Kwaliteit & Organisatie, Arbeid & Opleiding en Communicatie. Verder is er de afdeling Bestuurs- en Directiezaken waaronder de stafafdelingen Personeel & Organisatie, Financiën en ICT vallen.