Lid worden

De NVZ behartigt op collectief niveau de zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van haar leden. De vereniging schept kaders waardoor zorginstellingen alert en flexibel kunnen inspelen op de veranderingen in de vraag naar zorg. Hiervoor creëert de NVZ passende voorwaarden op brancheniveau door onder andere het ontwikkelen van beleid, de lobby in Den Haag, het uiteenzetten van standpunten via de media en samenwerking met relevante veldpartijen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVZ staat open voor alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Om lid te kunnen worden is het nodig een toelating te hebben om zorg aan te bieden: de WTZi-erkenning. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op.

Cao Ziekenhuizen

Bent u geen lid van de NVZ en kunt u dat ook niet worden omdat u geen WTZi erkenning heeft? Maar past u wel de Cao Ziekenhuizen toe op uw personeel? Dan kan een abonnement op het Cao Kenniscentrum handig zijn. Dat geldt ook voor organisaties die op het gebied van arbeidsvoorwaarden diensten verlenen aan ziekenhuizen. 

Documenten