Over de NVZ

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

Organisatie en bestuur

In de Algemene vergadering stemmen de leden van onze vereniging over het gevoerde en te voeren beleid. Het bestuur van de NVZ komt eenmaal per maand bijeen voor gezamenlijk overleg.

Onze leden

Onze leden zijn vrijwel alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten.

Lidmaatschap NVZ

Het lidmaatschap van de NVZ staat open voor alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Als lid kunt u gebruik maken van alle diensten van de NVZ.

Publicaties

Overzicht van publicaties van de NVZ, waaronder het jaarlijkse brancherapport.

Magazine

De NVZ brengt vier keer per jaar een magazine uit over een actueel thema.

Lees verder...