Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark


Wat is het imago van je ziekenhuis?

In samenwerking met onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy heeft de NVZ in 2017 een grootschalig landelijk imago-onderzoek uitgevoerd. In deze grote Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark werden 12.000 respondenten (patiënten, bezoekers en inwoners) gevraagd om de ziekenhuizen in hun regio te beoordelen op bekendheid, beeldvorming en voorkeur. Op https://nvz-zorgimago.nl/ staan de belangrijkste landelijke resultaten van dit onderzoek.

Een belangrijke conclusie uit het landelijke imago-onderzoek is dat het advies van de huisarts nog altijd de belangrijkste reden is om voor een ziekenhuis te kiezen. Het perspectief van de huisarts is dus cruciaal. Om die reden initieerde de NVZ in 2018, samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het onderzoek, de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark Verwijzers. Hoe kijken huisartsen aan tegen de ziekenhuisbranche en op basis waarvan verwijzen zij hun patiënten naar de ziekenhuizen? Dat is de hoofdvraag uit het grote imago-onderzoek gehouden onder 1.700 huisartsen. De resultaten van het onderzoek naar het imago van de zorg onder huisartsen staan op https://nvz-zorgimago.nl/huisartsen.
 

Vergelijken

Ziekenhuizen die willen weten hoe het eigen ziekenhuis wordt beoordeeld op bekendheid, reputatie, imago en loyaliteit kunnen bij Newcom Research & Consultancy een eigen rapportage afnemen. Na dit onderzoek weet het ziekenhuis waar het goed in is en kunnen de USP’s bepaald worden. Uniek aan deze monitor is dat men de sterke punten van het ziekenhuis ten opzichte van de landelijke benchmark ziet. Desgewenst kunnen ziekenhuizen de eigen resultaten ook vergelijken met de regionale cijfers.
 

Nieuw onderzoek in 2019

In 2019 zal het landelijke imago-onderzoek worden herhaald. Uiteraard worden ziekenhuizen nu ook weer in de gelegenheid gesteld om een eigen rapportage bij Newcom Research & Consultancy af te nemen.
 

Meedoen?

Wil je weten hoe het imago van je ziekenhuis beoordeeld wordt? Vraag dan meer informatie aan over de benchmarkmogelijkheden en prijzen via de website van Newcom Research & Consultancy. Of bel 088 770 46 00. De NVZ heeft speciale tarieven afgesproken voor haar leden. Als je vooraf instapt, krijg je nog eens extra 15 procent korting.