Feiten en cijfers

Hoeveel ziekenhuizen zijn er en hoeveel mensen werken er? Wat is de capaciteit van de ziekenhuizen, hoe groot is de productie en wat zijn kosten? De publicatie Kengetallen Nederlandse Ziekenhuizen bevat kwantitatieve informatie over:

- Aantallen ziekenhuizen
- Productie
- Personeel
- Capaciteit
- Kosten
- Weerstandsvermogen
- Positie in Nederland
- Internationale positie van de Nederlandse gezondheidszorg

De rapportages zijn in opdracht van Stichting Dutch Hospital Data samengesteld. De meeste tabellen zijn gebaseerd op de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen.

Stichting Dutch Hospital Data

Stichting Dutch Hospital Data (DHD) is opgericht door de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met als doel het beheer en onderhoud van verzamelingen van ziekenhuisgegevens, toezicht op relevante databanken die elders worden aangehouden en het bevorderen van een hoogwaardige informatievoorziening voor en over de ziekenhuiszorg.