Brancherapport 2016

Het brancherapport geeft een overzicht van de financiën en geleverde zorg van algemene ziekenhuizen.