Brancherapport 2015

Zorg toont

Zorg toont, brancherapport 2015

De maatschappij vraagt om transparantie. Of het gaat om kwaliteit van zorg of om inzicht in administratieve processen: openheid hoort bij deze tijd. Voor de leden van de NVZ, zowel de algemene ziekenhuizen als de categorale instellingen, vormt inzicht in kwaliteit een essentiële voorwaarde voor permanente verbetering van kwaliteit. De afgelopen jaren hebben de Nederlandse ziekenhuizen stappen gezet om de kwaliteit van zorg zichtbaar en meetbaar te maken. Deze ontwikkeling gaat door, waarbij het noodzakelijk blijft om het belang van de patiënt goed mee te nemen.

Het brancherapport 2015 zoomt daarom in op de ontwikkeling van het zichtbaar maken van kwaliteit vanaf de Kwaliteitswet zorginstellingen in 1996 tot aan het Kwaliteitsvenster voor patiënten van het afgelopen jaar.