Brancherapport 2014

Zorg innoveert

De Nederlandse ziekenhuizen presteren naar verwachting. Dat blijkt uit het brancherapport ‘Zorg Innoveert’. Financieel gezonde ziekenhuizen zijn cruciaal om te kunnen blijven investeren in innovaties die zowel de kwaliteit als de efficiency van de zorg verder verbeteren.

Daarnaast hebben ziekenhuizen vanwege de toegenomen onzekerheden financiële buffers nodig om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen.