Brancherapport 2018

Het brancherapport geeft een overzicht van de financiën en geleverde zorg van algemene ziekenhuizen. Lees nu het brancherapport 2018 (en eerdere edities) op de aparte website ziekenhuiszorgincijfers.nl
 

Zorg voor 2020

Zorg voor 2020 is de naam van het strategiedocument dat de NVZ 17 febuari 2016 publiceerde. Het document geeft inzicht in de dynamische ontwikkelingen in de zorgsector.

Lees het volledige strategiedocument Zorg voor 2020.

 

Wat is het imago van je ziekenhuis?

In deze grote Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark werden 12.000 respondenten gevraagd om de ziekenhuizen in hun regio te beoordelen op bekendheid, beeldvorming en voorkeur.

Lees verder...

Rapport Kwaliteit op de kaart

Het rapport Kwaliteit op de kaart geeft inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de kwaliteit van ziekenhuiszorg.

Lees verder

Ziekenhuizen

De ziekenhuisbranche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg bieden, zoals curatieve zorg en overige specialistische zorg voor onder meer chronisch en ongeneeslijk zieken.

Lees verder...