Wkkgz/modelklachtenregeling

Op basis van de wettelijke verplichting in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet elke zorgaanbieder per 1 januari 2017 zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie moet worden ingesteld door representatief te achten cliëntorganisaties en zorgaanbieders.

Online registratie

Alle algemene, academische, revalidatie-instellingen en overige categorale zorgaanbieders van medisch specialistische zorg, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), kunnen per 2017 aansluiten bij deze Geschillencommissie ziekenhuizen zodat hun patiënten/cliënten hier terecht kunnen voor een laagdrempelige behandeling van hun klachten en/of schadeclaims tot €25.000.

Leden van de NVZ en NFU kunnen eenvoudig aansluiting bij deze geschillencommissie realiseren door online een registratieformulier in te vullen. Daarmee accepteren zij de voorwaarden zoals deze door de NVZ en NFU met de SGC zijn afgesproken. Het online registratieformulier zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld maar hangt samen met de wettelijke erkenning van de geschillencommissie door het CIBG. 

Modelklachtenregeling Wkkgz

Ter ondersteuning van alle leden van de NVZ en NFU is een modelklachtenregeling ontwikkeld die vorm geeft aan de nieuwe klachtenbehandeling op basis van de eisen van de Wkkgz. De modelregeling is aan de Patiëntenfederatie Nederland, het LSR en de CRAZ (academische ziekenhuizen) voorgelegd en zij hebben ingestemd met deze modelklachtenregeling Wkkgz. Nu deze bekrachtiging een feit is heeft het NVZ bestuur de modelklachtenregeling Wkkgz formeel vastgesteld.