Winstuitkering in de zorg

De NVZ heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam onderzoek laten uitvoeren naar de voorwaarden waaronder winstuitkering zonder gevaar voor het publieke belang kan worden ingevoerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ziekenhuizen veilig winst kunnen uitkeren als dit niet gebeurt in de eerste jaren na investering, aan de kwaliteitseisen wordt voldaan en de financiële buffers voldoende zijn bevonden. Onder die voorwaarden pleit de NVZ voor invoering van de mogelijkheid tot winstuitkering door ziekenhuizen.

Het vinden van financiering voor investeringen in het verbeteren van zorg door ziekenhuizen vormt de laatste jaren een steeds groter probleem. De overheid trekt zich steeds verder terug als verschaffer van kapitaal en garanties aan zorginstellingen. Ook banken stellen zich de laatste jaren in toenemende mate terughoudend op om aan ziekenhuizen nog het benodigde kapitaal voor dergelijke investeringen te lenen. Die investeringen in gebouwen, apparatuur en zorg blijven voor ziekenhuizen echter noodzakelijk om goede zorg volgens moderne kwaliteitsstandaarden te kunnen leveren.
 
De ziekenhuizen zien het wetsvoorstel dat door het kabinet is ingediend om winstuitkering mogelijk te maken als oplossing voor de in de laatste jaren steeds groter wordende financieringsproblemen van ziekenhuizen. Positief is bijvoorbeeld dat de voorgestelde wetswijziging ook voor Nederlandse pensioenfondsen de mogelijkheid opent om te investeren in zorginstellingen.

Wij zijn tegelijkertijd van mening dat de maatschappelijke doelstelling van ziekenhuizen vraagt om scherpe randvoorwaarden aan winstuitkering. In de Zorgbrede Governancecode 2010 heeft de zorgsector zelf uiteengezet hoe de invoering van aandeelhouders en uitkering van dividend in de zorg op een verantwoorde manier vorm zou kunnen worden gegeven. In deze code zijn waarborgen opgenomen om met de introductie van de mogelijkheid van aandeelhouders en dividenduitkering, de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zeker te stellen. Dividenduitkeringen mogen bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de lange termijn belangen van het ziekenhuis.
 


Documenten