Werving Europese medewerkers

De internationalisering van de arbeidsmarkt gaat niet aan de ziekenhuizen voorbij. Ook in Europees verband zal deze in belang toenemen. De cao-partijen, vertegenwoordigd in de  Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), vinden het van belang om aan het werven van personeel in andere Europese landen randvoorwaarden te stellen.

Gedragscode ethisch werven over de grens

De Europese sociale partners in de ziekenhuiszorg, EPSU en HOSPEEM, hebben in 2008 een gedragscode opgesteld voor het werven van personeel in andere landen binnen de Europese Unie. Deze 'Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels' is in StAZ-verband besproken door de sociale partners betrokken bij de Cao Ziekenhuizen. Zij hebben zich gecommitteerd aan de gedragscode en een inventarisatie gemaakt van de Nederlandse situatie in licht van de gedragscode.

EPSU en HOSPEEM

EPSU (European Public Services Union) is de Europese werknemersorganisatie, waarvan Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU'91 lid zijn. HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) is de Europese werkgeversorganisatie, waarvan de NVZ lid is.
 


Documenten