Verwijzer medisch specialistische zorg

Om een afspraak te kunnen maken met een medisch specialist is een rechtmatige verwijzing noodzakelijk. Zonder verwijzing kunnen patiënten de kosten niet declareren bij hun zorgverzekeraar. Welke beroepsgroepen een verwijzing mogen geven, bepaalt de verzekeraar.

Zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht om bij de declaratie van medisch specialistische zorg de verwijzer te vermelden, conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zonder verwijzer mag de zorgverzekeraar declaraties van medisch specialistische zorg niet meer ten laste van de Zorgverzekeringswet brengen.

De Zorgverzekeringswet biedt zorgverzekeraars de bevoegdheid om zelf te bepalen welke zorgaanbieders, naast de huisarts, mogen verwijzen naar medisch specialistische zorg. Dat kan dus per zorgverzekeraar verschillen.

De zorgverzekeraars hebben gezamenlijk bepaald dat de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg in aanmerking komen:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Jeugdarts
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)