Verpleegkundig specialist en physician assistant

De komende jaren zet de overheid stevig in op taakherschikking. Ziekenhuizen staan voor de opgave om een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Van een tweetal relatief nieuwe zorgberoepen in de zorg is bekend dat ze veel potentie hebben om taken van artsen over te nemen: de physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). 
 

Toolbox

Er is veel informatie beschikbaar over (de inzet van) de VS en PA op de website zorgmasters.nl. Zo is er een toolbox ontwikkeld met handreikingen en checklists om taakherschikking door te voeren. Ook zijn de verschillen en overeenkomsten in inhoud en bevoegdheden van de beroepen in overzichten weergegeven, animaties geproduceerd en voorbeelden gedeeld. Daarnaast zijn er diverse communicatiemiddelen ontwikkeld die ziekenhuizen kunnen gebruiken om patiënten te informeren over de inzet van deze professionals. Tenslotte vinden er onderzoeken plaats waarbij de inzet van de VS en PA in de praktijk en diens kansen en potentie voor de toekomst worden belicht. 
 

Zorgmasters

Al deze informatie is nu op een toegankelijke wijze beschikbaar gesteld via zorgmasters.nl. Deze site kent een sectie voor werkgeverspartijen/professionals én een sectie voor patiënten. Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Het Platform richt zich op professionals en patiënten.
 

Partners

Platform Zorgmasters krijgt financiële steun van het ministerie van VWS. Partners van het Platform zijn: NAPA, V&VN, Vereniging van Hogescholen, KOH, FMS en NVZ.