Verantwoorde zorg

Welke kwaliteitseisen stelt de branche aan ziekenhuiszorg? In de publicatie ‘Passie, ambitie, verantwoorde zorg’ staan acht ambities voor verantwoorde zorg. Ziekenhuisbestuurders vertellen daarin hoe zij die ambities waarmaken. 

Verantwoorde zorg wil zeggen dat de zorg in ziekenhuizen veilig, effectief, klantgericht, doelmatig, toegankelijk, tijdig en innovatief is. Dat staat in de publicatie ‘Passie, ambitie, verantwoorde zorg. Acht ambities in de praktijk’ dat de NVZ in 2011 heeft uitgebracht. Ziekenhuisbestuurders met hart voor de zorg leggen uit hoe zij in hun instelling die ambities voor verantwoorde zorg waarmaken en wat dit oplevert. De publicatie is voor iedereen die werkt in de ziekenhuisbranche en wil weten wat de visie van de branche is op verantwoorde zorg.

Waarom?

Verantwoorde zorg is een term uit de kwaliteitswet zorginstellingen. In deze wet staat dat de aangeboden gezondheidszorg ‘verantwoord’ moet zijn. De wet definieert dat met de begrippen: klantgericht, effectief en doelmatig. Voor de ziekenhuisbranche is verantwoorde zorg veel meer, zo is te lezen in de NVZ-publicatie. De visie is echter niet alleen opgesteld om duidelijkheid te geven over de kwaliteitseisen die de branche hanteert. De visie helpt ook de ziekenhuisbranche zelf om de ambities te realiseren.

Acht ambities

Patiënten kunnen in een ziekenhuis rekenen op:

  1. de beste diagnose en behandeling
  2. vakkundigheid en medeleven
  3. heldere communicatie
  4. veiligheid
  5. snelle service en dienstverlening
  6. zorg op maat
  7. goede nazorg
  8. duurzaamheid.

Documenten