Vastgoedontwikkeling en beheer

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering van bouwplannen voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie? Neem dan deel aan de werkgroep Vastgoedontwikkeling ziekenhuizen.

Met deze werkgroep biedt de NVZ een platform aan het vastgoedmanagement van NVZ-lidinstellingen. In de werkgroep kunnen leden kennis en ervaring over voorbereiding en uitvoering van de bouw uitwisselen. Ook worden praktijkervaringen in relatie tot beleidsinformatie van bouw- en beheer-gerelateerde zaken besproken, zoals duurzaamheid, en brandveiligheid.

Het doel van de werkgroep is :

  • Onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis m.b.t. bouw en beheer-gerelateerde onderwerpen
  • Vergroting kennisniveau en anticiperend vermogen binnen eigen kring
  • Vergroting van inzicht in samenhang tussen innovatie en huisvesting
  • Verbreding van de discussie en de visieontwikkeling
  • Kunnen inspelen op komende ontwikkelingen die van belang zijn voor financiering, vastgoed en bouw van ziekenhuizen

Meer informatie

Op de pagina Werkvorm en deelname vindt u meer informatie over de werkvorm van de werkgroep Vastgoedontwikkeling ziekenhuizen. Ook staat hier informatie over deelname.