Strategisch arbeidsmarktbeleid

Hoe kan de ziekenhuisbranche goed inspelen op de stijgende zorgvraag? Strategisch arbeidsmarktbeleid is hierbij de sleutel. Om zorgprofessionals optimaal en duurzaam in te kunnen blijven zetten, moeten ziekenhuizen nu actie ondernemen. Dat wil zeggen: stevig investeren in opleiding en ontwikkeling, arbeidsvoorwaardenontwikkeling en sociale innovatie.

Lerend Netwerk Duurzame inzetbaarheid

Gezamenlijk kennis delen over duurzame inzetbaarheid van personeel. Dat is de inzet van het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid. In 2012 zijn er vier bijeenkomsten over de vraag: hoe kunnen instellingen concreet aan de slag met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit? Tijdens de netwerkbijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Het netwerk wordt georganiseerd door de NVZ.

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen

Ziekenhuizen die ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van strategisch arbeidsmarktbeleid, kunnen een beroep doen op de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. De stichting biedt steun bij o.a. strategisch HRM-beleid en arbobeleid. Hierdoor kunnen ziekenhuizen activiteiten uitvoeren waar ze anders niet aan toe komen. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van elkaars kennis door activiteiten gezamenlijk te ontplooien en producten op brancheniveau breder te verspreiden. De stichting is een samenwerkingsverband van de NVZ en de werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche.

Publicaties

Subsidieoverzicht