Revalidatiecentra

In Nederland zijn er 22 zelfstandige revalidatiecentra. Daarnaast zijn er ziekenhuisafdelingen die poliklinische revalidatie bieden. Deze revalidatiecentra zijn lid van Revalidatie Nederland en nagenoeg allemaal ook lid van de NVZ. Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. De totale omzet van de revalidatiecentra ligt rond de 416 miljoen euro.

Op basis van registratie is de afgelopen jaren gewerkt aan de doorontwikkeling van de productstructuur (spoor I). Zo heeft vereenvoudiging van de vastlegging van indirecte patiëntgebonden tijdsbesteding plaatsgevonden door de bestaande onderverdeling (patiëntbespreking, schriftelijke rapportage en testen, analyse en adaptatie) af te schaffen en door vanaf 2012 voor de indirecte patiëntgebonden tijd per discipline één zorgactiviteit te hanteren. Tevens zijn er specifieke zorgactiviteiten voor de meerkosten voor de beademings-, dwarslaesie- en brandwondenpatiënten toegevoegd. Deze zorgactiviteiten worden per 2012 gebruikt voor de registratie. Inmiddels wordt de productstructuur na oplevering van spoor I in 2012, doorontwikkeld onder de naam spoor II, waarvoor de oplevering in 2013 staat gepland. Onder spoor II zal ook gekeken worden hoe de specifieke registratieregels voor de revalidatiegeneeskunde kunnen aansluiten bij de registratieregels van de algemene en academische ziekenhuizen.

(Prestatie)bekostiging 2012

Vanaf januari 2012 gaat ook de revalidatiegeneeskunde over naar DOT en prestatiebekostiging. Omdat de productstructuur echter nog niet stabiel is en wordt doorontwikkeld blijven de tarieven van de revalidatiegeneeskunde maximum tarieven in het A-segment. Daarnaast heeft de NZa bepaald dat ook het transitiemodel wordt verlengd.

Kwaliteitsvenster voor revalidatie

Op 29 juni 2015 is het Kwaliteitsvenster voor revalidatie gelanceerd. In het Kwaliteitsvenster kunnen patiënten in één oogopslag de kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Revalidatie Nederland en de NVZ hebben dit venster samen met hun leden, patiënten en deskundigen ontwikkeld.

Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van revalidatiezorg. Voorbeelden zijn patiëntervaringen, aantal valincidenten, doorligwonden  en het percentage mensen dat weer zelfstandig gaat wonen na revalidatie.