Reprorecht

De Auteurswet biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om beperkt te kopiëren uit kranten, tijdschriften en boeken. De makers van deze publicaties hebben in 1974 Stichting Reprorecht opgericht om de vergoedingen daar voor te innen. Het gaat bij bedrijven om fotokopiëren van papier op papier en digitaal gebruik zoals scannen, e-mailen, opslaan op een computer, printen of op intranet zetten.

Nieuwe afspraken 2013

In 2013 zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen stichting Reprorecht en VNO-NCW over auteursrechten voor het maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken. Auteursrechtelijk beschermde werken zijn bijvoorbeeld boeken, kranten en tijdschriften. Die nieuwe afspraken behelzen dat de reprorechtregeling niet alleen meer van toepassing is op klassieke fotokopieën maar ook op digitale kopieën. Voortaan mogen bestanden dus ook gescand worden, gemaild, geprint of opgeslagen worden op intranet of op individuele computers. Naar verwachting zal de totale hoogte van de factuur echter ongeveer gelijk blijven als in eerdere jaren.

De nieuwe regeling biedt nu wel meer mogelijkheden voor bedrijven om te kiezen voor een regeling die past bij hun gebruik. Er is een keuzemogelijkheid voor een basisregeling bij gemiddeld gebruik, een plusregeling als er meer dan gemiddeld gekopieerd wordt of een registratieregeling. In dit laatste geval moeten bedrijven zelf het aantal kopieën bijhouden. Bedrijven die helemaal niet kopiëren uit auteursrechtelijk beschermde werken kunnen dat uiteraard ook bij stichting Reprorecht aangeven.

Afspraken over digitaal kopiëren

Deze regelingvoor digitaal kopiëren biedt meer vrijheid en ruimte aan gebruikers om te kiezen voor betalen op maat. Niet één via onderzoek bepaald gemiddelde per sector, maar keus uit geen kopieën, minder dan het gemiddelde aantal kopieën, het gemiddelde aantal of bovengemiddeld aantal. Voor minder dan gemiddeld en bovengemiddeld zijn afspraken op maat te maken. Een uitleg hierover heeft u ontvangen bij de factuur. Deze toelichting vindt u ook op de website reprorecht.nl. Meer algemene en objectieve informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bedrijfsdocumenten

Door het bedrijf zelf opgestelde documenten zoals vergaderstukken, beleidsstukken en nota’s zijn uiteraard niet auteursrechtelijk beschermd en voor het kopiëren daarvan hoeft vanzelfsprekend niet betaald te worden.

Nieuwe facturen

De Stichting Reprorecht factureert tweejaarlijks. De meest recente factuur is over de periode van 2013 - 2014. Mocht u vragen hebben over de factuur dan adviseren we u rechtstreeks contact op te nemen met de stichting Reprorecht, via www.reprorecht.nl.

Stichting Reprorecht

De Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. Zij incasseert vergoedingen voor het gebruik (het kopiëren) van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Die vergoedingen worden verdeeld onder de makers van die publicaties (schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers). Het bestuur van Stichting Reprorecht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de makers. Het College van Toezicht Auteursrecht ziet erop toe dat Stichting Reprorecht haar taken goed uitvoert. Stichting Reprorecht is lid van de brancheorganisatie VOI©E: Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.

Website reprorecht.nl

Reprorecht heeft een website ontwikkeld waar elke onderneming een eigen pagina heeft en daar de eigen gegevens kan aanpassen. Die pagina is te bereiken via de unieke inlogcode in de brief/factuur die u van de stichting Reprorecht heeft ontvangen.