Prijsindexcijfers

De prijsindexcijfers, in beginsel gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen. Deze zijn namelijk bepalend voor het bedrag dat aan het macrokader wordt toegevoerd om hiervoor te compenseren en het percentage waarmee de tarieven van het gereguleerd segment door de NZa worden verhoogd. Op deze pagina vindt u de meest actuele cijfers voor de prijsindexen voor de Medisch Specialistische Zorg.
 
Het CPB actualiseert viermaal per jaar haar ramingen. De ramingen in het Centraal Economisch Plan (maart) en de Macro-economische verkenning (september) zijn uitgebreid. In juni en decemberraming wordt slecht de raming van de contractloonmutatie geactualiseerd.