Prijsindexcijfers

De prijsindexcijfers, in beginsel gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen. Deze zijn namelijk bepalend voor het bedrag dat aan het macrokader wordt toegevoerd om hiervoor te compenseren en het percentage waarmee de tarieven van het gereguleerd segment door de NZa worden verhoogd. Op deze pagina vindt u de meest actuele cijfers voor de prijsindexen voor de Medisch Specialistische Zorg.
 
Het CPB actualiseert viermaal per jaar haar ramingen. De ramingen in het Centraal Economisch Plan (maart) en de Macro-economische verkenning (september) zijn uitgebreid. In juni en decemberraming wordt slecht de raming van de contractloonmutatie geactualiseerd. 
 

Raming prijsindexcijfer 2019

In de CPB decemberraming wordt enkel de ova geactualiseerd. Door een lichte daling van de contractloon naar 2,80% (was 3,00%) daalt de gewogen gemiddelde prijsindex naar 3,34% (was 3,46%)
 
Prijsindexcijfer personele kosten (ova) 2019
De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) voor 2019 wordt op basis van de MEV 2019 geraamd op 3,92% (was 4,12%). 
 
Prijsindexcijfer materiële kosten 2019
De raming voor de prijsindex materieel is niet geactualiseerd (blijft 2,37%).
 
Prijsindexcijfer kapitaal 2019
De raming voor de prijsindex materieel is niet geactualiseerd (blijft 2,80%).
 
Tabel 1: Ontwikkeling prijsindexcijfers 2019

Op basis van de decemberraming kan een eerste indicatie van de nacalculatie over 2019 worden berekend. De nacalculatie over 2019 wordt o.b.v. de decemberraming geraamd op -0,12% (3,34% o.b.v. het de decemberraming 2018 verminderd met 3,46% o.b.v. MEV 2019). Deze nacalculatie wordt verwerkt in de loon- en prijsindex voor het macrokader 2020.

Voorcalculatie 2010 (MEV 2019) 3,46%
Raming 2019 (decemberraming 2018) 3,34%   -
  --------
Nacalculatie 2019 in macrokader 2020 -0,12%
 

Ontwikkeling prijsindexcijfers 2018

Op basis van het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB, dat in maart 2018 is gepubliceerd, zijn de definitieve prijsindexen voor de loon- en prijsontwikkeling 2018 vastgesteld. 
 
Tabel 2: Ontwikkeling prijsindexcijfers 2018
* De ramingen van CEP 2017 en de juni-ramingen 2017 zijn per 26-9-2017 gecorrigeerd, waardoor de geraamde OVA 0,1% hoger uitvalt dan eerder kenbaar gemaakt. In de officiële berekeningen werd de raming voor incidentele loonontwikkeling namelijk nog afgerond op kwart-procenten (dus 0,5% i.p.v. 0,4%). Met deze afronding is in eerdere communicatie geen rekening gehouden. Vanaf MEV 2018 wijzigt dit ook in de officiële berekeningen en wordt deze afgerond op tienden van procenten.
 
Op basis van het CEP 2018 kan dan ook de definitieve gewogen gemiddelde prijsindex worden vastgesteld voor 2018, zoals weergegeven in tabel 1. De nacalculatie over 2018 komt neer op -0,09% (2,51% o.b.v. het CEP 2018 verminderd met 2,60% o.b.v. MEV 2018). Deze nacalculatie wordt verwerkt in de loon- en prijsindex voor het macrokader 2019.
 
Voorcalculatie 2018 (MEV 2018) 2,60%
Definitieve LPB 2018 (CEP 2018)   2,51%   -
  --------
Nacalculatie 2018 in macrokader 2019 -0,09%
 
De loon- en prijsbijstelling in het macrokader 2019 komt daarmee uit op 3,37% (een voorcalculatie van 3,46% verminderd met een nacalculatie van -0,09%).
 

Totaaloverzicht gewogen prijsindex 2014-2023

 
Tabel 3: Samenvatting definitieve ramingen prijsindexcijfers 2014-2023
*De OVA komt uit op 1,94% i.p.v. 2,35% vanwege een eenmalige verlaging van de afdracht arbeidsongeschiktheid met 0,41%.