Partijen binnen de oncologische zorg

 
IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel van IKNL is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.
IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen, kijkt het IKNL zowel naar de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen zorginstellingen.
IKNL richt zich primair op de professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

SONCOS
SONCOS staat voor Stichting Oncologische Samenwerking, en is sinds de oprichting in 2009 het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding is een stichting die kankeronderzoek financiert, voorlichting geeft en patiënten ondersteunt. Om dit mogelijk te maken werft het KWF fondsen. De missie van KWF is om kanker zo snel mogelijk terug te dringen en onder controle  brengen. Het KWF is er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

NFK
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is een samenwerkingsverband van 24 kankerpatiëntenorganisaties. NFK wil de kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker verbeteren. Dit doet NFK door het organiseren van lotgenotencontact, het verstrekken van informatie, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen geraakt door kanker. De NFK vertegenwoordigt 500.000 mensen die kanker hebben of ooit kanker hebben gehad en hun naasten. Bijna 30.000 mensen zijn als lid, donateur of vrijwilliger bij de kankerpatiëntenbeweging betrokken. Het doel van NFK is de kwaliteit van zorg te verbeteren vanuit het perspectief van de patiënt, de kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker te optimaliseren en de maatschappelijke positie van mensen geraakt door kanker te verbeteren op het gebied van onder andere werk, inkomen en verzekeringen.