No-show

Ziekenhuizen zijn actief bezig het no-showpercentage te verlagen om zo verspilling in de zorg tegen te gaan. No-show in ziekenhuizen betekent dat patiënten niet op hun afspraak verschijnen, zonder afmelding.

Een lager no-showpercentage zorgt ervoor dat ziekenhuizen doelmatiger kunnen werken. Immers, de gereserveerde tijd kan dan gebruikt worden om een patiënt te helpen die wel aanwezig is. Daardoor kunnen anderen ook eerder geholpen worden.

Oorzaken no-show
De redenen waarom patiënten niet op komen dagen zonder zich af te melden zijn divers.

De patiënt:

 • vergeet de afspraak door drukte of omdat deze lang van tevoren is gepland;
 • heeft geen klachten meer;
 • is ziek geworden;
 • is overleden;
 • is op eigen initiatief naar een ander ziekenhuis overgestapt;
 • verwacht dat hij dit zelf moet betalen vanwege het eigen risico;
 • heeft geen vervoer;
 • is weggelopen van spreekuur vanwege de wachttijd;
 • is reeds opgenomen of elders opgenomen;
 • herkent het belang van afzeggen niet;
 • durft niet meer;
 • kan niet vanwege het tijdstip in verband met het ontbreken van kinderopvang;
 • komt niet vanwege de weersomstandigheden.


Het ziekenhuis:

 • heeft een administratieve fout gemaakt omdat mutaties niet of niet altijd juist worden verwerkt.

Tegenmaatregelen
Om het no-showpercentage te verlagen nemen ziekenhuizen diverse maatregelen.

Ziekenhuizen:

 • informeren patiënten via brochures en posters op de poli over de gevolgen van no-show
 • herinneren patiënten aan hun afspraak door kort voor de geplande afspraak een brief of sms te versturen
 • hebben achteraf telefonisch contact met de patiënt om de reden van no-show te achterhalen
 • versturen een factuur bij no-show, variërend tussen de €30 en €50.