Model waarneemovereenkomsten medisch specialist

Met ingang van 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen waarbij de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) is komen te vervallen. De  eerste 12 maanden, dus tot 1 mei 2017, zijn een overgangsperiode waarin de Belastingdienst nog niet zal handhaven.

Onder de VAR-regeling werd voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie een beschikking afgegeven. Onder de Wet DBA wordt er geen beschikking afgegeven, maar kan helderheid vooraf worden bereikt door te werken met een door de Belastingdienst getoetste modelovereenkomst. De NVZ en de FMS zijn in overleg getreden met de Belastingdienst om te komen tot modelovereenkomsten voor de medisch specialistische zorg. De enige modelovereenkomsten die voor deze beroepsgroep ontwikkeld zijn betreft die van zuivere waarneming. Andere modelovereenkomsten zullen er naar verwachting niet komen. Dit komt, doordat er in deze beroepsgroep zodanig geprotocolleerd gewerkt moet worden, dat al snel sprake is van een gezagsverhouding en dus van een dienstbetrekking.

Dat geldt overigens ook voor andere zorgverleners die in een ziekenhuisomgeving werkzaam zijn (verpleegkundigen, OK-assistenten, fysiotherapeuten enz.). Ook voor deze groepen zullen naar verwachting geen modelovereenkomsten door de Belastingdienst worden goedgekeurd.

Twee varianten

De algemene ziekenhuizen/revalidatie instellingen en MSB’s kunnen deze overeenkomsten gebruiken om een waarneemovereenkomst af te sluiten. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen, indien en zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt. Gekozen is voor twee varianten: één voor het ziekenhuis/de instelling, één voor het MSB. Deze varianten hebben veel overeenkomsten, maar zijn in hun aard verschillend:

  • In de ziekenhuisvariant vervangt de waarnemer een medisch specialist in dienstverband;
  • In de MSB-variant vervangt de waarnemer een medisch specialist die (veelal) niet in dienstbetrekking werkzaam is.


Gebruik van model

Beide modelovereenkomsten met bijbehorende toelichtingen vindt u onderaan deze pagina. Aan de hand van de toelichting bij de modelovereenkomst kunt u nagaan of de overeenkomst die u wilt gebruiken, past bij uw opdracht en de afspraken die u samen wilt maken.

In de modellen ziet u gearceerde gele passages. U dient deze gele passages ongewijzigd over te nemen: als u hierin wijzigt of schrapt, loopt u risico dat de zekerheid vooraf vervalt. Daarnaast dient u te verwijzen naar het kenmerknummer van het gebruikte model. Als de voorgenomen werksituatie niet past bij de modelovereenkomst en u wilt zekerheid vooraf over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, dan adviseren wij een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2016) te sluiten. Het staat u eveneens vrij om de Belastingdienst uw overeenkomst ter toetsing voor te leggen, de slagingskans hiervan is echter beperkt.


Documenten modelovereenkomsten en toelichtingen