Tijdlijn

 • Maart 2013: Ik geef toestemming.nl
  De website ikgeeftoestemming.nl gaat online. Op deze website kunne patiënten aangeven welke zorgverleners hun gegevens via het LSP beschikbaar mogen stellen. Patiënten kunnen een eventuele eerder gegeven toestemming ook weer intrekken.

 • 24 december 2012: Wetsvoorstel minister LSP
  Zorgverzekeraars kunnen rekenen op een boete van maximaal een half miljoen wanneer zij misbruik maken van een elektronische uitwisselingssysteem voor patiëntendossiers. Ook wijzigt het wetsvoorstel enkele wetten om tot een veilige uitwisseling van elektronische uitwisselingssystemen te komen. Verzekerden kunnen hun verzekering opzeggen als blijkt dat er misbruik is gemaakt van inzage in hun medisch dossier.

 • 20 december 2012: Kamerdebat over het LSP
  Op donderdag 20 december debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over de stand van zaken rondom het Landelijk Schakel Punt (LSP). Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van het LSP onder bepaalde randvoorwaarden. De minister presenteert voor Kerst een wetsvoorstel waarin zij de belangrijkste randvoorwaarden voor uitwisseling van patiëntengegevens wettelijk gaat regelen. Het debat wordt na de kerstvakantie voortgezet.

 • 5 november 2012: Ondertekening convenant ZN
  Maandag 5 november vindt de ondertekening plaats van het convenant ´Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013 – 2016’. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (NAPCO, ASKA VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ spreken met de ondertekening van het convenant hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening.

 • 5 november 2012: Start Opt-in campagne zorgconsumenten
  Met de overeenstemming over de afspraken is het startschot gegeven voor een landelijke campagne om patiënten te informeren over het feit dat zij toestemming moeten geven aan hun huisarts en apotheek voor het uitwisselen van hun gegevens via de zorginfrastructuur in het kader van hun behandeling (de zogenaamde opt-in regeling).

 • 1 januari 2012: Oprichting VZVZ
  De koepels van zorgaanbieders LHV, KNMP, VHN en NVZ richten de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) op. De VZVZ neemt de verantwoordelijkheid voor het LSP over van het ministerie van VWS.

 • 2011
  Voorjaar 2011 zet de Eerste Kamer een streep door de wet op het Elektronisch Patiëntendossier. Daarmee dreigt een kostbaar systeem voor veilige zorgcommunicatie tussen zorgverleners verloren te gaan. De vier zorgkoepels hebben een vereniging opgericht die de verantwoordelijkheid voor de communicatie op zich kon nemen. De oorspronkelijke naam, Landelijk Elektronisch Patiëntendossier, is vervallen. Zij gebruiken nu de naam Landelijk Schakelpunt (LSP) omdat deze benaming weergeeft wat het systeem doet.