Aansluiten op het LSP

De Kamerleden hadden tijdens het debat van 20 december 2012 met name vragen over de regionalisatie en het elektronisch inzagerecht van de patiënt. De minister meldde dat de regio’s Twente en Nijmegen al gebruik maken van het LSP. Vanaf het eerste kwartaal 2013 volgen ook andere regio’s. Dan worden er schotten geplaatst binnen het LSP. Uitzondering vormen de ziekenhuizen, zij krijgen bovenregionaal toegang.

Vervolgens komt medio 2013 de mogelijkheid voor patiënten om aan te geven wie zij toestemming geven tot het inzien van gegevens. Ook krijgen zij dan inzage in wie hun dossier heeft bekeken. Daarbij worden ook de ziekenhuizen verder aangesloten op het LSP. Zij krijgen bovenregionaal toegang. De patiënt kan hiervoor opnieuw toegang verlenen of aanpassen via het toestemmingsprofiel. Op de vraag wanneer patiënten hun eigen medische dossier kunnen inzien, antwoordde minister Schippers dat het nu al moeilijk is om die dossiers in te zien. Ze heeft de Kamer toegezegd om hierover in gesprek te gaan met de VZVZ om het sneller te regelen, maar het uitgangspunt blijft: veiligheid gaat boven snelheid.