LSP

Ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) op een veilige manier elektronische patiëntgegevens uitwisselen.

De NVZ vindt het belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van zorgprocessen – en dus de patiëntveiligheid – door betere informatie-uitwisseling te verbeteren. De infrastructuur van het LSP steunt op een toenemend maatschappelijk vertrouwen, heeft een breed draagvlak binnen de zorgsector en past in de huidige tijdgeest van het verder verbeteren van patiëntveiligheid.

Hoe het LSP werkt, ziet u in dit filmpje gemaakt door VZVZ:

Of bekijk deze video, speciaal voor ziekenhuizen:

Toestemming patiënt

De patiënt moet zelf toestemming geven om zijn gegevens beschikbaar te stellen in het LSP. Voor alle aangesloten zorgaanbieders is een set met informatie beschikbaar om de toestemmingsregistratie te regelen. Bent u patiënt, en wilt u toestemming geven voor registratie in het LSP? Klik dan hier.

Welke gegevens?

Op dit moment wordt het LSP gebruikt voor het delen van medicatiegegevens en waarnemingen van de huisarts. Een medisch specialist kan de medicatiegegevens opvragen als hij een patiënt behandelt. Binnenkort komen ook gegevens over ‘intoleranties’, ‘comorbiditeit’ en ‘allergieën’ (ICA) beschikbaar. In de toekomst volgen nog meer gegevens die van belang zijn bij snelle en veilige zorg.

Uiteraard kunnen onbevoegden de gegevens nooit inzien. Het LSP voldoet aan de scherpste veiligheidseisen en privacywetgeving. Bovendien wordt geregistreerd wie gegevens heeft ingezien; een patiënt kan deze informatie over zichzelf ook opvragen.

Aansluiten

Steeds meer ziekenhuizen, apothekers en huisartsen zijn aangesloten op het LSP, en dit aantal groeit nog steeds. 

Hoeveel zorgverleners zijn aangesloten? (22 november 2017, bron VZVZ)
  Aantal          
 
Ziekenhuizen 76
Apotheken 1.874
Huisartsenpraktijken 3.795
Nederlanders die toestemming hebben gegeven 16.126.319

 
Nu zoveel apothekers en huisartsen zijn aangesloten, wordt het meer en meer interessant voor ziekenhuizen om ook aan te sluiten.

Wie is verantwoordelijk?

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het LSP. De VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: huisartsen (LHV), apothekers (KNMP), huisartsenposten (VHN) en ziekenhuizen (NVZ).
 


Documenten