Loket uitvoering HLA

Uitvoering afspraken hoofdlijnenakkoord MSZ 

De in het hoofdlijnenakkoord gemaakte afspraken over de transformatiegelden en het doorvertalen van de ova luisteren nauw. Ook kan het voorkomen dat u lokaal tegen een onduidelijke of onverwachte situatie aanloopt die voortvloeit uit de afspraken in het hoofdlijnenakkoord. Wij kunnen u ondersteunen door vragen te beantwoorden, een toelichting te geven op de intenties van de afspraken of door met u mee te denken over de lokale impact. Ook kan de NVZ zo nodig andere partijen die het hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend aanspreken op hun rol en/of op de gemaakte afspraken. 
 
Om deze rol adequaat in te vullen, is het belangrijk dat de NVZ goed op de hoogte is van de lokale ontwikkelingen. Maar ook dat u snel en soepel bij de juiste persoon terecht kunt met uw vragen en signalen. De NVZ heeft hiervoor het Loket uitvoering HLA ingesteld. Wij informeren u periodiek over de belangrijkste vragen en signalen via een nieuwsbrief en Q&A’s. U kunt het Loket uitvoering HLA bereiken door een melding te doen via het formulier Uitvoering HLA.