Kwaliteitsvenster

Ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra in Nederland willen open zijn over hun kwaliteit van zorg. Daarom hebben ziekenhuizen in het voorjaar van 2014 een Kwaliteitsvenster ontwikkeld voor patiënten en andere geïnteresseerden. Vanaf 25 mei 2016 wordt het Kwaliteitsvenster uitgebreid met informatie rond borst- en darmkanker, met de nadruk op de resultaten van borst- en darmkankerbehandelingen.

Op 29 juni 2015 is het Kwaliteitsvenster uitgebreid met informatie over de kwaliteit van revalidatiebehandelingen. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen publiceren vanaf dat moment ook een Kwaliteitsvenster voor revalidatie.

Het Kwaliteitsvenster bestaat uit tien onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis, een umc of  van een revalidatiecentrum. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe hun zorginstelling scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van een eerdere jaren, een landelijke gemiddelde en/of de norm. Ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra geven zelf een toelichting op de score. Waarom scoort de instelling beter of slechter dan het gemiddelde? En wat doet de instelling om de resultaten te verbeteren?

Deelnemende zorginstellingen

Op de website www.nvz-kwaliteitsvenster.nl staat een overzicht van alle algemene ziekenhuizen, umc's, specialistische instellingen en revalidatiecentra die een Kwaliteitsvenster hebben gepubliceerd. U kunt zoeken op instellingsnaam, plaats of door op de landkaart te klikken. Voor kwaliteitsinformatie over revalidatie kunt u 'toon alleen aanbieders van revalidatie' aanvinken. Daarnaast kunt u het Kwaliteitsvenster vinden op de website van de instelling.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de veelgestelde vragen. Voor overige vragen over het Kwaliteitsvenster kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de NVZ via kwaliteitsvenster@nvz-ziekenhuizen.nl.
 


Documenten