Overzicht zorginhoudelijke registraties

De NVZ heeft een inventarisatie gemaakt van bestaande zorginhoudelijke kwaliteitsregistraties. Het overzicht is een hulpmiddel om na te gaan welke registraties van toepassing zijn voor het eigen ziekenhuis en aan welke registraties men al deelneemt. Dit geeft zicht op welke kwaliteitsinformatie aanwezig is in het ziekenhuis, en aan welke externe partijen gegevens worden verstrekt.

Het overzicht is geordend naar onderwerp (aandoening) of specialisme, en bevat per registratie:

  • type zorginhoudelijke registratie
  • beheerder van de registratie
  • belangrijkste financier
  • deelname wel of niet verplicht of vereist

Kwaliteitsmetingen rondom patiënt ervaringen (CQI) en patiënt uitkomsten (PROMs) zijn vooralsnog niet opgenomen in het overzicht.

Totaaloverzicht

Gesorteerd per onderwerp / specialisme

Contact

Het veld van zorginhoudelijke registraties is in beweging en het overzicht is daarmee aan verandering onderhevig. De NVZ zal het overzicht periodiek bijwerken. Kent u nog relevante zorginhoudelijke registraties die niet in het overzicht zijn opgenomen? Dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met Ingrid van Es.