Kostprijs behandeling

Vanaf 2013 moeten alle ziekenhuizen aangeven bij de NZa wat de kostprijzen zijn van een behandeling. Het gaat om de kostprijs van DBC zorgproducten.

In 2013 moeten alle ziekenhuizen de kostprijzen van DBC zorgproducten aanleveren aan de NZa. De kostprijs geeft aan wat de kosten zijn van een behandeling. De kostprijs is de basis voor de verkoopprijs. Ziekenhuizen bepalen de kostprijs op basis van de kosten en productie in 2012. Dit gebeurt door de kosten via een rekenmethode te verdelen over de DBC-zorgproducten. Op basis van deze kostprijzen stellen ziekenhuizen de verkoopprijs vast.

A en B-segment

Het bepalen van de prijs van een DBC zorgproduct door ziekenhuizen geldt alleen voor het vrije segment, het B-segment. De NZa stelt de prijzen vast voor het A-segment. De basis van deze prijzen ligt in de kostprijzen die de ziekenhuizen aanleveren aan de NZa.

De regeling is beschreven in de beleidsregel CI 12 70c die te vinden is op de website van de NZa.