Internationaal

De NVZ vertegenwoordigt de Nederlandse ziekenhuizen ook over de grenzen. In Europa nemen wij via HOPE en HOSPEEM deel aan discussies die Europese politici in Brussel over de zorg voeren. Daarnaast is de NVZ lid van de International Hospital Federation (IHF). Deze organisaties dragen via het internationaal uitwisselen van kennis en ervaring over ziekenhuiszorg bij aan de ontwikkeling van goede zorg.

Nationaal Contactpunt Grensoverschrijdende Zorg

Sinds 1 januari 2014 is de Europese Richtlijn voor grensoverschrijdende zorg van kracht. Deze richtlijn geeft iedere Europese burger het recht op vergoeding van een behandeling in het buitenland. In de richtlijn is opgenomen dat iedere Europese lidstaat een Nationaal Contactpunt (NCP) inricht waar Europese burgers informatie kunnen vinden over behandelingen in de lidstaten. Het Zorginstituut Nederland heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om het Nederlandse NCP in te richten. Op de website www.cbhc.nl biedt het Zorginstituut informatie over de beschikbaarheid, kwaliteit en vergoeding van behandelingen in Nederland.