Innovatie

Innovaties zijn voor de ziekenhuizen essentieel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en steeds opnieuw kosten te besparen. Innovaties zijn noodzakelijk om in de toekomst met minder werknemers meer goede zorg te kunnen bieden. De overheid moet de randvoorwaarden leveren die nodig zijn om te kunnen innoveren.

De zorg is één van de meest innovatieve sectoren in onze maatschappij. Van nieuwe behandelingen voor kanker, via kunstorganen, apps om de goedkoopste medicijnen te vinden tot aan medicijnen voor hart- en vaatziekten zorgen innovaties voor gezondheidswinst van patiënten. De ziekenhuizen zoeken voortdurend naar mogelijkheden om behandelingen en processen te verbeteren. Innovatie leidt op die manier niet alleen tot gezondheidswinst, maar biedt ook de mogelijkheid doelmatigheidswinst te boeken. Zonder permanente innovatie zal het in de toekomst moeilijker zijn de zorgkosten te beheersen.

Wij zijn van mening dat de overheid een rol heeft te spelen in het mogelijk maken van innovaties omdat deze leiden tot maatschappelijke winst. Dit kan door:

  • Het faciliteren van innovatiefinanciering via de bekostigingssystematiek.
  • Het bijeenbrengen van kennis en partijen die gezamenlijk (regionaal, nationaal en internationaal) kunnen werken aan een innovatieprogramma dat structureel tot innoverend gedrag in de zorgsector leidt.

Overzicht goede innovatievoorbeelden

Veel NVZ-leden zijn bezig met innovatieve projecten. Door meer kennis te delen onderling hierover, kunnen leden elkaar inspireren en (succesvolle) innovaties sneller, beter en efficiënter doorvoeren binnen hun eigen organisatie. Met de invitational conference van februari als aftrap voor het delen van innovaties, heeft de NVZ nu (voor leden) een overzicht beschikbaar gesteld met alle aangeleverde innovatievoorbeelden van leden en contactpersonen. Heeft u zelf een goed innovatievoorbeeld voor in het overzicht? Stuurt u dan een mail naar innovatie@nvz-ziekenhuizen.nl. Een medewerker van de NVZ zal vervolgens contact met u opnemen.

NVZ-congres over innovatie

Na een succesvol congres over innovatie op 4 februari 2015, is de NVZ gestart met netwerkbijeenkomsten voor medewerkers in ziekenhuizen die zich met innovatie bezighouden. Doel is ervaringen delen en leren van elkaar, goede voorbeelden delen en daarnaast ook inhoudelijke verdieping. 

Tevens zijn we een groep op NVZ Kennisnet gestart waar met elkaar gediscussieerd kan worden over innovatie-onderwerpen. Aanmelden (alleen leden) kan via: innovatie@nvz-ziekenhuizen.nl.

NVZ Magazine

(Ver)nieuw, innoveren in het ziekenhuis is de titel van het NVZ-magazine dat eind december verscheen. In het magazine spreken we Bertholt Leeftink en Lucien Engelen over hun kijk op innovatie. Verder is het blad gevuld met goede voorbeelden uit de praktijk. Lees het magazine online.