Inkoopvoorwaarden


Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg
De NVZ stelt Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) voor ziekenhuizen en andere leden beschikbaar. Deze inkoopvoorwaarden (AIVG) zijn een gezamenlijk product van NVZ, Actiz, GGZ-Nederland, VGN, NEVI Zorg, Intrakoop, de Inkoopalliantie Ziekenhuizen (IAZ) en Santeon. Alle hiervoor genoemde partijen hebben ingestemd met deze nieuwe inkoopvoorwaarden en zij zijn door deze gezamenlijke partijen gedeponeerd.

Deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op te sluiten overeenkomsten tussen bij de hiervoor genoemde brancheverenigingen aangesloten instellingen en leveranciers.

AIVG Algemeen

AIVG Module ICT

AIVG Module PNIL

AIVG Handleiding