Good contracting practices

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken ieder jaar afspraken over de prijs en volume van de zorg die ziekenhuizen leveren aan patiënten. Deze afspraken worden, per ziekenhuis en per verzekeraar, vastgelegd in een contract. In de Good contracting practices (GCP) zijn afspraken vastgelegd over het contracteerproces.

In het Bestuurlijk Akkoord staat dat het inkoopproces open, transparant en evenwichtig moet verlopen. Er is afgesproken dat er een gelijk speelveld is, met gelijke kansen voor gelijke aanbieders. In september 2014 hebben de Federatie, NVZ, NFU, ZN en ZKN daarom de Good Contracting Practices voor contractjaar 2015 vastgesteld.

Omdat de focus moet liggen op de implementatie, hebben partijen besloten om de Good Contracting Practices voor 2016 onverkort over te nemen. Om verzekeraars en aanbieders te ondersteunen met de Good Contracting Practices is ook nog een apart implementatiedocument opgesteld.


Documenten