Weesgeneesmiddelen

Vanaf 2015 kunnen ook algemene ziekenhuizen weesgeneesmiddelen declareren. De eerdere declaratiebepaling dat alleen umc’s en het NKI/AVL deze middelen mogen declareren, komt te vervallen. Het betekent dat de NZa de spreiding en concentratie van behandeling met deze geneesmiddelen overlaat aan het veld. Uiteraard zullen aanbieders die met weesgeneesmiddelen behandelen, moeten voldoen aan de geldende kwaliteit.

De NVZ onderschrijft het belang van doelmatige en kwalitatief hoogwaardige toepassing van dure medicijnen volgens de richtlijnen en afspraken van de beroepsgroep. Concentratie kan hieraan bijdragen. Dat heeft de HOVON geregeld door in 2008 een echelonneringssysteem in te voeren. De hiervoor gekwalificeerde algemene ziekenhuizen participeren in dit systeem.

Goede spreiding zorg

In het belang van een goede spreiding van zorg is nodig dat bepaalde weesgeneesmiddelen breder dan alleen in umc’s en het NKI/AvL kunnen worden ingezet. De NVZ heeft samen met de NFU en de beroepsgroepen van medisch specialisten bezwaar gevoerd tegen de tekortschietende prijsstelling van de NZa. De NZa is met het nieuwe besluit tegemoet gekomen aan de wensen van de aanbieders. De NVZ is blij met deze deregulering.

Inkoop zorgverzekeraars

Onze informatie is dat verzekeraars weesgeneesmiddelen in 2015 nog uitsluitend bij umc’s en AvL/NKI blijven inkopen. Dit heeft als gevolg dat patiënten onnodig moeten worden doorverwezen naar een ander centrum en ver moeten reizen. Bovendien is er niet voldoende capaciteit in de umc’s om deze zorg te leveren. De toegankelijkheid zou in het geding kunnen komen als zorgverzekeraars het beleid niet aanpassen. Om de toegankelijkheid te vergroten, heeft de NVZ de zorgverzekeraars verzocht om behandeling van patiënten met bepaalde weesgeneesmiddelen ook mogelijk te maken in hiertoe gekwalificeerde algemene ziekenhuizen en met deze ziekenhuizen hierover toereikende financiële afspraken te maken.

 


Documenten

  • Rapport 'Pakketbeheer weesgeneesmiddelen' - Met dit rapport verduidelijkt het Zorginstituut hoe zij het  pakketbeheer van weesgeneesmiddelen inhoudelijk en procesmatig vormgeven. Op het moment dat een weesgeneesmiddel wordt opgenomen in de basisverzekering is het van belang dit op een verantwoorde wijze te doen. Om de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen te waarborgen, de doelmatige inzet ervan te bevorderen en zo de risico’s voor de basisverzekering te beheersen, introduceert het Zorginstituut het zogeheten weesgeneesmiddelen-arrangement. Dit is een set afspraken met de beroepsgroep om de (kosten)effectiviteit van deze middelen te optimaliseren door de kwaliteit van zorg transparant te maken, de effectiviteit te optimaliseren en de kosten te reduceren. De NVZ heeft eerder commentaar gegeven op dit rapport.