Geneesmiddelen

Nieuwe, veelal dure, specialistische geneesmiddelen vergroten de behandelmogelijkheden. Gelijktijdig leggen zij een toenemend beslag op het zorgbudget. Het is een uitdaging deze zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De NVZ zet zich in voor een goede financieringsregeling van dure geneesmiddelen en toelatingsprocedure tot het verzekerde pakket, zodat ziekenhuizen optimale zorg kunnen blijven bieden aan patiënten. Met de beroepsgroepen maakt de NVZ afspraken over doelmatig voorschrijven.
 

Dure geneesmiddelen: aanpak op meerdere fronten noodzakelijk

In de Tweede Kamer vond 2 oktober 2017 het rondetafelgesprek Farmaceutische Industrie plaats. Kamerleden spraken met vertegenwoordigers van ziekenhuizen en artsen, farmaceutische bedrijven en wetenschappers. Namens de NVZ sprak voorzitter Yvonne van Rooy. In haar bijdrage riep ze op tot een aanpak op meerdere fronten. Lees de volledige position paper van de NVZ

 

Zorgcontracering

Informatie over geneesmiddelen en zorgcontractering vindt u bij het onderwerp Zorgcontractering.