Toolbox functiedifferentiatie

De NVZ doet in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) onderzoek naar het effect van functiedifferentiatie op veilige patiëntenzorg. Het onderzoek bekijkt de toegevoegde waarde van het onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Hiervoor worden in de deelnemende ziekenhuizen een nulmeting en een of meer nametingen uitgevoerd. De gegevens van de metingen worden in een later stadium gekoppeld aan data over patiëntenuitkomsten. Het doel is om uiteindelijk te kunnen analyseren op de meerwaarde van functiedifferentiatie, zowel op het niveau van ziekenhuis als afdeling en sectoren.
 

Newcom

Het onderzoeksbureau Newcom gaat het onderzoek uitvoeren in opdracht van de NVZ. Newcom zorgt voor de gehele uitvoering. Het bureau neemt de vragenlijsten af en koppelt de resultaten helder terug.
 

Kosten

De kosten voor deelname aan het onderzoek bedragen per ziekenhuis €3000. Dit bedrag wordt besteed aan voor de NVZ externe kosten op het niveau van individuele ziekenhuizen, zoals de dataverzameling en het analyseproces. De kosten voor de ontwikkeling van de toolbox draagt de NVZ.
 

Meedoen?

U kunt zich alvast aanmelden. U zit dan nog nergens aan vast. De projectleider neemt dan contact met u op om het proces en uw wensen door te nemen. Ook kunnen we dan eventuele resterende vragen met u bespreken.  
 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de toolbox of wilt u meer weten? Lees de Veelgestelde vragen op de website van Newcom.