Fonds Ziekenhuis Opleidingen

 

Wat is het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)?

Onder het Fonds Ziekenhuis Opleidingen vallen opleidingen voor 7 medisch ondersteunende en 8 gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. Alle 15 FZO-opleidingen zijn vervolgopleidingen die door het College Zorg Opleidingen (CZO) zijn erkend. Voor de opleidingsinspanningen ontvangen ziekenhuizen en universitair medische centra een tegemoetkoming in de vorm van een beschikbaarheidbijdrage.

Hoe werkt de bekostiging van FZO-opleidingen?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert de prestatiegerichte bekostiging van de FZO-opleidingen uit. In beginsel ontvangen opleidingsinstellingen een bedrag per gediplomeerde. Voor enkele opleidingen ontvangen instellingen ook een bedrag per instromer. Voor de uitvoering van de regeling gebruikt de NZa de studenten- en diplomaregistratie van het College Zorg Opleidingen (CZO). De betalingen worden door het Zorginstituut Nederland gedaan.

Wat is de rol van de NVZ in het FZO?

Het FZO is in 2010 opgericht door het ministerie van VWS, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ. Gezamenlijk met de NFU faciliteert de NVZ de regionale samenwerking binnen de FZO-regio’s. In 9 FZO-regio’s maken opleidingsinstelling met elkaar opleidingsplannen en afspraken. Deze zijn mede gebaseerd op de tweejaarlijks uitgevoerde regionale ramingen van het Capaciteitsorgaan. Op 29 mei 2018 heeft de NVZ samen met de NFU de werkconferentie ‘Regie in de regio’ Samen leren en werken in de FZO-regio georganiseerd.