Correct declareren

Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zorg. Maar hoe houden we de zorg betaalbaar? Essentieel daarvoor is een correcte registratie en declaratie van geleverde zorg aan de patiënt of zorgverzekeraar. Onnodig hoge of onjuiste declaraties kunnen namelijk leiden tot stijging van de zorgkosten. De basisregistratie moet dus op orde zijn.

Wat kunt u doen?

De NVZ heeft een brochure gemaakt met vijf punten waar u op kunt letten om te zorgen voor een goede basisregistratie van patiëntenzorg.

Controleplan correct declareren

Op 22 mei 2014 heeft minister Schippers haar standpunt bepaald over de aanpak van de problematiek rond de omzetverantwoording 2013. Deze aanpak is afgestemd met de betrokken branches en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Centraal punt is het door ziekenhuizen deze zomer uit te voeren zelfonderzoek. De NVZ, NFU en ZN hebben hiervoor begin juni een Controleplan correct declareren opgesteld. Kijk voor meer informatie op de pagina Omzetverantwoording 2013.

NVZ Magazine

'Check, inzicht in correct declareren' heet het magazine dat de NVZ in het najaar 2014 uitbracht. In het magazine vindt u oa interviews met Leon van Halder, Hugo Keuzenkamp en Ruben Wenselaar. Ook geeft het magazine informatie over het zelfonderzoek dat ziekenhuizen in de zomer van 2014 uitvoerden. Lees het magazine online.
 


Documenten