Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen 2017-2019 regelt de arbeidsvoorwaarden van circa 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen.

In de Cao Ziekenhuizen staan alle arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de ziekenhuisbranche. Bijvoorbeeld over de hoogte van het salaris, de arbeidsduur en de vakantiedagen. De huidige cao loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Voor wie geldt de cao?

Leden van de NVZ zijn verplicht de cao toe te passen. Als de cao algemeen verbindend is verklaard, is hij ook op niet-leden die binnen de omschreven werkingssfeer vallen, van toepassing. Daardoor hebben alle medewerkers werkzaam in die organisaties dezelfde arbeidsvoorwaarden.

De vorige Cao Ziekenhuizen was algemeen verbindend verklaard. Ook voor de nieuwe cao zal een verzoek tot algemeen verbindend verklaring worden ingediend.

Informatie over de cao

De integrale tekst van de Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019 is digitaal beschikbaar in het Cao Kenniscentrum. U kunt ook een gedrukte uitgave bestellen bij de NVZ.

De NVZ organiseert twee keer per jaar een cursus over de Cao Ziekenhuizen. In de basiscursus komen de grondbeginselen van de cao aan bod, in de verdiepingscursus wordt dieper ingegaan op de inhoud van de cao. Meer informatie over de trainingen vindt u onder Trainingen.