Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord

Een structurele uitgavengroei van 2,5 procent in de ziekenhuiszorg. Dat is de kern van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord dat tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is  gesloten. Het akkoord geldt voor de periode 2012-2015.

In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord is een beheerste uitgavengroei vastgelegd van structureel 2,5 procent per jaar voor de periode 2012 tot 2015. Het akkoord is juli 2011 gesloten tussen  vijf partijen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Belangrijkste doelen: beheersing van de kosten en verdere kwaliteitsverbetering van de ziekenhuiszorg.

Afspraken

In het akkoord zijn niet alleen afspraken gemaakt over de uitgavengroei, ook is afgesproken om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verder te verbeteren. Het gaat om afspraken over o.a. vermindering van de  praktijkvariatie, spreiding en specialisatie van ziekenhuisfuncties en betere informatievoorziening. Verder zijn afspraken gemaakt over bevoorschotting door verzekeraars en de verdere afbouw van de achteraf-compensaties voor zorgverzekeraars.

Concreet

  • Zorgverzekeraars gaan de selectieve inkoop van zorg sterk uitbreiden. Er wordt gecontracteerd op basis van prijs, kwaliteit, doelmatigheid en gepast gebruik. Ongewenste praktijkvariatie wordt teruggedrongen.
  • Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan werken aan spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties, om de kosten te beheersen en de kwaliteit te verbeteren. In principe wordt zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt geboden.
  • Overbodig geworden ziekenhuiscapaciteit wordt afgebouwd zodat er daadwerkelijk kwaliteits- en doelmatigheidswinst wordt geboekt. Zorgverzekeraars richten een herstructureringsfonds op waaruit versnelde afbouw kan worden gecompenseerd.
  • Geneesmiddelen worden doelmatiger voorgeschreven.