Bestuur en ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de SER voor groepen van ondernemingen bedrijfscommissies kan instellen om aangelegenheden te behandelen met betrekking tot: de ondernemingsraad (OR), de centrale ondernemingsraad (COR), de groepsondernemingsraad (GOR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) van deze ondernemingen (zie artikel 37, lid 1 WOR). De bedrijfscommissie voor o.a. de zorg heet Markt II. Het voorzitterschap van de bedrijfscommissie ligt alternerend bij de werkgevers (NVZ) en bij de vakbonden (FNV).

Bemiddeling en advies

Een OR en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in hun sector. De bedrijfscommissie/geschillencommissie bemiddelt en als bemiddeling niet slaagt, dan geeft zij advies.

Als bemiddeling en/of advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan kunnen partijen zich vervolgens tot de rechter (sector kanton) wenden. Daarbij dienen zij de rechter het verslag van bevindingen (bij een geslaagde bemiddeling ) en/of het advies van de bedrijfscommissie te overleggen.

Het voorzitterschap wisselt tussen de betrokken partijen. In 2016 zit namens de NVZ Henriëtte Walma van der Molen de bedrijfscommissie voor.