Basisregistratie

Ziekenhuizen die een goede basisregistratie hebben, kunnen efficiënter werken. De NVZ ondersteunt ziekenhuizen hierbij. Insteek: minder administratieve lasten in de zorg. 

Een goede basisregistratie is één van de belangrijkste middelen om de administratieve lasten van ziekenhuizen terug te dringen. Het gaat om het eenmalige vastleggen van verrichtingen en om het meervoudig gebruik van gegevens. Een goede basisregistratie lijkt vanzelfsprekend, maar het gaat niet vanzelf. Voor het eenmalig vastleggen van verrichtingen is het van belang dat er een goede, volledige en betrouwbare verrichtingentabel is voor de bronregistratie. Een goede, uniforme bronregistratie maakt vervolgens meervoudig gebruik mogelijk. Dit sluit volledig aan op de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen.

De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen bestaat uit een diagnoseregistratie op basis van ICD-10 en de CBV verrichtingenregistratie. Hieruit kunnen deelregistraties ten behoeve van de IGZ, DICA e.a. worden afgeleid.

Steun NVZ

De NVZ adviseert ziekenhuizen over de inrichting van de administratieve organisatie en over een goede basisregistratie. Dat gebeurt tijdens de werkbezoeken aan ziekenhuizen en tijdens de technisch overleggen met hoofden zorgadministratie en projectleiders DOT/DBC. De NVZ zorgt daarbij ook voor de juiste aansluiting op de doorontwikkeling van de DBC-systematiek. In overleggen met onder andere de NZa bespreekt de NVZ de invulling van regels voor de bekostiging en financiering voor ziekenhuizen. In gesprekken met VWS dringt de NVZ aan op uniformering van de informatievragen aan ziekenhuizen en aansluiting van de informatievragen op de basisregistratie in ziekenhuizen.