Bachelor Medisch Hulpverlener

De Bachelor Medisch Hulpverlener heeft - met ingang van 1 mei 2017 - een zelfstandige bevoegdheid voor een aantal aangewezen voorbehouden handelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. Hiertoe heeft in april 2017 de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten met het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener’, waarmee uitvoering wordt gegeven aan Artikel 36a van de Wet BIG. 
 

Tuchtrecht

De Bachelor Medisch Hulpverlener valt onder de werking van het tuchtrecht gedurende de experimenteerperiode. De tuchtmaatregelen waarschuwing, berisping en geldboete kunnen worden opgelegd voor wat betreft het verrichten van de aangewezen voorbehouden handelingen.
 

Diploma

De medisch hulpverlener moet beschikken over het diploma Bachelor Medische Hulpverlening van een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde hbo-bacheloropleiding. De medisch hulpverlener wordt gevraagd zich in te schrijven in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners. Het is aan onder andere de werkgevers om hier op te controleren.
 

Evaluatieonderzoek

De tijdelijke regeling in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG Art. 36a), gaat gepaard met een onafhankelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het MUCM+ en evalueert de effectiviteit en doelmatigheid van het tijdelijk toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan BMH-ers aangaande een aantal voorbehouden handelingen. Het primaire uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid is gewaarborgd. Het onderzoek speelt een cruciale rol bij de beslissing om de tijdelijke status om te zetten in een definitieve en is daarom uitermate belangrijk voor de positie van de BMH.
 
Wetenschappelijke projectleider: Bert Vrijhoef
 
 

Nuttige informatie

 

Officiële bekendmakingen

 

Voorbeelden van de inzet van BMH in o.a. de ziekenhuisbranche

 

Handige links