Sprekers Learning@Work

De volgende sprekers zijn aanwezig bij de werkconferentie Learning@Work.
 

Remko van der Drift

Remko van der Drift, faalkundige, auteur en directeur van het Instituut voor Faalkunde. Het is zijn droom om Nederland Faalkundig te maken. Daarmee bedoelt hij dat iedereen mild kan zijn voor zijn eigen fouten en dit ook kan zijn voor de fouten van anderen. Remko gunt het iedereen om het allerbeste uit zichzelf te kunnen falen.
 
Spreker Remko van der Drift kan zich nog erg goed herinneren dat hij als zestienjarige met een leuk meisje in de bioscoop zat. Hij was smoorverliefd en wilde graag zijn arm om haar heen slaan. Maar dat durfde hij niet, uit angst om afgewezen te worden. Na wat moed bij elkaar geraapt te hebben, hief hij toch zijn arm toch omhoog om hem om haar heen te slaan. In zijn stunteligheid raakte hij haar toen hard met zijn elleboog in haar gezicht. Hij kon wel door de grond zakken. Hij heeft zich er jarenlang beschaamd over gevoeld. Een grote sukkel die een domme fout maakte en niet geschikt was om vrouwen te versieren.
 
In zijn 20-er jaren heeft spreker Remko van der Drift zijn angst om het fout te doen, om afgewezen te worden flink door elkaar geschud. Met name op het podium, waar hij improvisatietheater ging spelen, leerde hij veel over zichzelf en het anders omgaan met faalangst en perfectie. Later vulde hij dit aan met het wetenschappelijk onderzoek van Carol Dweck over de groeimindset en inzichten uit mindfulness. Faalkunde was geboren.
 
Om Nederland faalkundig te maken geef spreker Remko van der Drift workshops, trainingen en lezingen. Ook heeft hij  twee boeken geschreven: ‘Fouten maken moet’ en ‘Fouten maken moed’.

Jitske Kramer

Jitske Kramer reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Ze kijkt naar de wereld en organisaties door het oog van een antropoloog. Culturele antropologie is de discipline die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen mensen in organisaties en daarbuiten. Ze bracht Deep Democracy in 2012 naar Nederland en verzorgt hier samen met een team van instructors vele trainingen in. Ze is altijd op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengt deze kennis via ijzersterke lezingen en masterclasses naar de wereld van organiseren, samenwerken en leiderschap. Om de slagkracht en resultaten van individuen en groepen te verbeteren (en de wereld gewoon een beetje mooier te maken). Ze leidt mensen op, zodat we nooit meer hoeven te vergaderen. Ze neemt je mee in verhalen die ruimte creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen. Gaandeweg wordt wat vertrouwd is vreemd. En wat vreemd is vertrouwd.

Gabriël Anthonio

Bijzonder hoogleraar in de Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid.
 
Publiek leiderschap ligt de laatste tijd zwaar onder vuur. Een omvangrijke reeks bestuurders van zorg- en onderwijsinstellingen, de Belastingdienst, Sociale Verzekerzekeringsbank, de Nationale Politie en lokale en landelijke politici moesten vanwege falend leiderschap vertrekken. Veelal richten de pijlen van kritiek zich op de publieke leider als persoon. Dat is niet altijd terecht omdat publiek leiderschap zich in een dynamische politieke, sociale en maatschappelijke context manifesteert. Falend of succesvol leiderschap heeft dus met deze context te maken. Een sociologisch perspectief biedt ons zicht op het functioneren van leiderschap en die context. 
 
Dit brengt ons bij de centrale vraag van de bijzondere leerstoel: Wat zijn vanuit een sociologisch perspectief gezien, de faal- en de succesfactoren bij publiek leiderschap en de wijze van organiseren in het publieke domein? En wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst? 
 
Publieke organisaties zijn ondanks allerlei vormen van inspraak van medewerkers en cliënten nog vaak gebaseerd op het gedachtegoed van Taylor (1911) en Ford (1923) die het hiërarchische organisatie model invoerden. Het klassieke top-down sturen en organiseren lijkt ondertussen zijn beste tijd te hebben gehad. Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat het top-down model de doelen van de organisatie geregeld in de weg staat in plaats van te dienen. De publieke zaak, de waarden creatie voor mens en samenleving, worden hiermee dus niet bevorderd. Bestuurders van publieke organisaties worden dan ook steeds meer uitgedaagd om van de piramide af te dalen richting de werkvloer. Onderweg liggen er soms bijna onzichtbare kiezelsteentjes op de weg waar men gemakkelijk over uit kan glijden. De zoektocht naar een nieuwe balans tussen verticale en horizontale sturing gaat met vallen en opstaan. Het is een uitdagend en boeiend leer- en ontwikkelingsproces. Onderzoek kan hierbij nieuwe inzichten en een richtinggevend perspectief bieden.
 
Gabriël Anthonio houdt zich bezig met de theorie en praktijk van publiek leiderschap en duurzame veranderingen in organisaties. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Praktijk en Wetenschap die vanuit de Stenden Hogeschool te Leeuwarden is opgericht. Anthonio is tevens bestuurder van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en als Lector in Leadership and Change Management verbonden aan de Stenden Hogeschool. Onderzoekers van verschillende Universiteiten, Hogescholen en vanuit het werkveld komen geregeld bij elkaar in de onderzoeksgroep van de bijzondere leerstoel. Zij zullen samen stilstaan maar ook verder gaan, op zoek naar duurzame vormen van publiek leiderschap en organiseren.