Norma

Norma is nieuw voor NVZ-leden. Deze organisatie behartigt de belangen van de naburige rechten van hoofdrolspelers in films. Sinds een wetswijziging in de Auteursrechtwetgeving van 1 juli 2015, heeft Norma hiervoor wettelijk het recht verkregen.

Dat betekent dat alle organisaties die aan Videma betalen, voortaan daarnaast ook nog eens aan Norma moeten betalen. Dat komt omdat het juridisch om andere rechten gaat. Inmiddels is er een principeakkoord van Norma met VNO-NCW over de tarieven die Norma zal hanteren. Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt dat tarief 5% van het geldende Videma-tarief.

Uit praktische overwegingen incasseert Videma voor Norma het Norma-tarief. Waar de onderhandelingen over dit tarief met VNO-NCW pas in 2017 afgerond werden, is afgesproken dat de eerste rekeningen voor Norma pas in 2018 verzonden worden. Dus ook de rekeningen over 2017. Dat wil zeggen dat iedereen in 2018 voor Norma 2 x 5% betaalt, namelijk zowel voor 2017 als voor 2018. Dat geldt dus ook voor de leden van de NVZ.