Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten

De arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten zijn vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten, kortweg AMS. Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor medisch specialisten die in dienstverband werken.

In de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten staan de arbeidsvoorwaarden voor de medisch specialisten in dienstverband. De regeling is bepaald door de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband en de NVZ. Periodiek onderhandelen deze drie partijen over de inhoud van deze arbeidsvoorwaarden, om te zorgen dat ze goed zijn toegesneden op de wensen van medisch specialisten.

Specifieke voorwaarden

De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is formeel onderdeel van de Cao Ziekenhuizen. Het is echter wel een zelfstandige arbeidsvoorwaardenregeling met afwijkende arbeidsvoorwaarden, speciaal voor medisch specialisten. Zo kent de regeling bijvoorbeeld een andere arbeidsduur van maximaal 45 uur, een eigen beloningsgebouw en specifieke afspraken over het verrichten van diensten.

Cao Kenniscentrum

Op de pagina's van het Cao Kenniscentrum vindt u meer informatie over de Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten.