Aquisitiefraude

Oplichters die zich schuldig maken aan zogenoemde acquisitiefraude, lopen vanaf 1 juli 2016 de kans om een gevangenisstraf van (maximaal) twee jaar te krijgen. Op deze datum treedt de nieuwe wet in werking die fraude met advertenties, spooknota's en andere vormen van acquisitiefraude strafbaar stelt.

Bewijslast acquisitiebureaus

De nieuwe wet beschermt ondernemers beter tegen oneerlijke handelspraktijken. Nu ligt de bewijslast nog bij de ondernemer, die moet aantonen dat hij is misleid, niet akkoord is gegaan of niet over voldoende (juiste) informatie beschikte toen hij akkoord ging met een aanbod. De wet houdt in dat acquisitiebureaus moeten aantonen dat ze de ondernemer volledig en juist hebben geïnformeerd. Is dit niet het geval, dan wordt het eenvoudiger om een overeenkomst ongeldig te verklaren. Bij overtreding van de wet geldt daarnaast een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

Lucratieve methode

Acquisitiefraudeurs hebben zich toegelegd op oplichtingspraktijken met gedrukte en later ook met digitale bladen en websites, telefoon- en bedrijvengidsen en met telefonische misleidingstrucs. De schade werd in 2014 in een onderzoek in de Benelux geschat op ongeveer 1 miljard euro, waarvan 480 miljoen in Nederland. De methode lijkt nog steeds lucratief, maar de vele waarschuwingen en media-aandacht hebben er wel toe geleid dat het verdienmodel minder eenvoudig is. De laatste tijd verschijnen er nu sneller nieuwe versies van spookfacturen en ook de telefonische misleiding lijkt geraffineerder geworden.

Advies

Het advies blijft dan ook om zelf goed op te letten en de kleine lettertjes te blijven lezen en controleren. En raadpleeg waar nodig de fraudehelpdesk van VNO-NCW. Hier is veel kennis en deskundigheid beschikbaar